La Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa es va constituir a la Casa Soler i Palet el dissabte 27 de febrer del 2010.

Els objectius pels quals es va crear la Coordinadora són:

  • Coordinar i canalitzar les activitats i sensibilitats locals comunes a tots els grups de cultura tradicional i popular catalana i en especial la que és particular de Terrassa.
  • Impulsar activitats conjuntes entre els diversos grups que formen part de la Coordinadora.
  • Difondre, promocionar i recolzar les activitats que organitzin els associats.
  • Acompanyar la creació de nous grups o entitats que vulguin difondre o ernriquir la cultura popular a Terrassa, assessorant-los en la seva fase constitutiva.
  • Recuperar tradicions folklòriques i culturals històriques arrelades a la ciutat, així com l’edició de publicacions que difonguin la cultura popular i tradicional terrassenca.
  • Divulgar la cultura popular i tradicional catalana, especialment l’autòctona de Terrassa.

Vetllar per l’existència a Terrassa d’un espai que actuï com a nucli vertebrador i generador de la cultura popular i tradicional catalana, participant en la seva gestió i coordinant-ne la seva utilització.